ขอเชิญร่วมงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์”

ขอเชิญร่วมงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์”
ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2559
ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา