สวทล. ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และชมการแข่งขันเรือใบ ฉลอง 60 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ชายหาดบางแสน ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.buu.ac.th/imagesN/117.pdf​