ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 31

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำหรับเยาวชน ครั้งที่
31วันที่ 4 – 8 เมษายน 2559
ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา