• มหาวิทยาลัยบูรพา
  • 038-391671-3
  • nipa@buu.ac.th , supapornt@buu.ac.th

วิธีการเข้าชม

เด็ก 40 บาท /ผู้ใหญ่ 80 บาท *ชาวต่างชาติ เด็ก 120 บาท/ผู้ใหญ่ 220 บาท* บัตรเข้าชม สามารถเข้าชมได้ 2 ส่วน คือ สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ยินดีให้บริการ

ส่วนจัดแสดงเปิดทำการ ทุกวัน เวลา 08.30 - 17.00 น. แสดงการดำน้ำให้อาหารปลา เวลา 14.30 น. เพิ่มรอบ 10.30 น. ในวันหยุดราชการ

เชิญร่วมทำ

แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้เว็บไซต์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา


สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

เป็นส่วนที่จัดแสดงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำของไทย

อ่านเพิ่ม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็ม

จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจทางด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวิทยาศาสตร์การประมง

อ่านเพิ่ม

ส่วนวิจัยและบริการวิชาการ

รายงานคุณภาพน้ำชายฝั่ง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ วินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ บริการด้านงานวิจัย และที่ปรึกษา ค่าย สัมมนาฝึกอบรม และกิจกรรม

อ่านเพิ่ม

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้รับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction) ปี 2562-2564

News | ข่าวสารสถาบันฯ

อ่านข่าวทั้งหมด

HotHit

>

สำนักงานสีเขียว (Green Office)

โครงการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

free hit counter