• มหาวิทยาลัยบูรพา
  • 038-391671-3
  • nipa@buu.ac.th , supapornt@buu.ac.th

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ยินดีให้บริการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Numquam voluptas facere vero ex tempora saepe perspiciatis ducimus sequi animi.

ส่วนวิจัยและบริการวิชาการ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ วินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ การตรวจุณภาพดินตะกอน บริการด้านงานวิจัย และที่ปรึกษา ค่าย สัมมนาฝึกอบรม และกิจกรรม

Read More

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

เป็นส่วนที่จัดแสดงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำของไทย

Read More

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็ม

จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจทางด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวิทยาศาสตร์การประมง

Read More

วิธีการเข้าชม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rem quasi explicabo consequatur consectetur, a atque voluptate officiis eligendi nostrum.

News | ข่าวสารสถาบันฯ

Oct 23, 2017 10:25 am
Lorem ipsum dolor sit amet

Oct 23, 2017 9:55 am
Consectetur adipisicing elit

Oct 23, 2017 11:05 am
Dignissimos, sapiente enim

Oct 23, 2017 07:45 pm
Architecto dignissimos

Oct 23, 2017 07:45 pm
Architecto dignissimos

See More News

Events | กิจกรรมสถาบันฯ

blog-thumb
Lorem ipsum dolor sit amet

Mar 23, 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Incidunt corrupti, cum exercitationem.

Read More

blog-thumb
Perspiciatis laborum necess

Mar 22, 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Incidunt corrupti, cum exercitationem.

Read More

blog-thumb
Cum eligendi nisi rerum porro

Mar 21, 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Incidunt corrupti, cum exercitationem.

Read More

See More Events

Top Articles

Projects

1525

Clients

1225

Downloads

12235

Shares

15002