สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา

การเข้าชม

เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 08.30 - 17.00 น. ชมการดำน้ำให้อาหารปลา เวลา 14.30 น. วันหยุดราชการเพิ่มรอบ 10.30 น. และร่วมให้อาหารปลาปากบ่อ 14.00 น.

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม/พิพิธภัณฑ์

จัดแสดงเพื่อให้ความรู้เรื่องชีวิตสัตว์ทะเล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ นิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารวิทยาศาสตร์ทางทะเล ข่าวรับสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา

รายงานวิจัย/รายงานคุณภาพน้ำ

ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี (บริเวณอ่าวชลบุรี ถึง ศรีราชา)/งานวิจัย ด้านต่างๆ

ร้านค้า/ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

จัดจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึกจัดทำพิเศษ

บริการวิชาการและบริการวิจัย

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ วินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ การตรวจุณภาพดินตะกอน บริการด้านงานวิจัย และที่ปรึกษา ค่าย สัมมนาฝึกอบรม และกิจกรรม

ปลาสินสมุทร

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

ปลากบ

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

หอยงวงช้าง

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

แสดงการดำน้ำให้อาหารปลา เวลา 14.30 น.

เพิ่มรอบ 10.30 น. ในวันหยุดราชการ

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

ผังภาพอาณาจักรสัตว์ทะเล

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ชุดจัดแสดงนิเวศหาดหิน

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ตัวอย่างพืชทะเล

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ตัวอย่างเปลือกหอยทะเล

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

เป็นส่วนที่จัดแสดงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำของไทย โดยทรัพยากรที่ใช้ในการให้ความรู้คือสิ่งมีชีวิตในทะเลชนิดต่างๆทั้งพืชและสัตว์ที่ยังมีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะถูกเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดที่มีระบบยังชีพสำหรับให้สิ่งมีชีวิตต่างๆเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ในแต่ละตู้มีการจัดสภาพให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด แต่ละตู้จะมีป้ายเพื่อบ่งบอกชนิดสัตว์ทะเลที่อยู่ในตู้ทั้งชื่อสามัญและชื่อทางวิทยาศาสตร์


พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจทางด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวิทยาศาสตร์การประมง ส่วนจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ทะเล

แสดงการดำน้ำให้อาหารปลา

แสดงการดำน้ำให้อาหารปลา เวลา 14.30 น. พิ่มรอบ 10.30 น. ในวันหยุดราชการ

ให้อาหารปลาปากบ่อ BIGTANK

โครงการให้อาหารปลาปากบ่อ BIGTANK เพียงท่านละ 50 บาท ติดต่อที่ประชาสัมพนธ์ ทุกวัน ก่อน 14.00 น.

ลานเรียนรู้ชาวเล

พบกับ นิทรรศการหมุนเวียน ชุด วิจัยให้ความรู้ สร้างผู้ตระหนักรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน

สินค้าสุดพิเศษไม่ซ้ำใคร

ตุ็กตาออกแบบใหม่เพิ่อจำหน่ายที่ร้านค้าของสถาบันวิทยาศาสตร์ที่เดียวในโลกเท่านั้น

การเข้าชม

เปิดทำการ ทุกวัน เวลา 08.30 - 17.00 น. แสดงการดำน้ำให้อาหารปลา เวลา 14.30 น. เพิ่มรอบ 10.30 น. ในวันหยุดราชการ

การติดต่อเข้าชมล่วงหน้า

บริการเสริมพิเศษ

ติดต่อเรา/แผนที่

  • สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา:
  • 169 ถ.ลงหาดบางแสน อ.ชลบุรี จ.ชลบุรี 20131
  • โทร: 038-391671 ถึง 3
  • โทรสาร: 038-391674
  • Email: tanyong@buu.ac.th
  • Website: www.bims.buu.ac.th
  • Website: bimsthailand
free hit counter